KITAR: Peranti Lama, Nafas Baharu

Selamatkan Planet Kita, Kitar Semula Telefon Anda

Responsive image

Objektif Utama

Objektif utama kami adalah untuk menegaskan kepentingan membuang dan mengitar semula peranti mudah alih yang telah tamat jangka hayat secara selamat dan mesra alam.

Baca lagi
Responsive image

Jabatan Alam Sekitar: e-Waste

SKMM sebagai pengawal selia bagi industri komunikasi dan multimedia telah memulakan program kitar semula bersama ini untuk peranti mudah alih yang tidak digunakan lagi antara SKMM, Malaysian Technical and Standards Forum Bhd. (MTSFB) dan rakan-rakan lain. Program ini melengkapkan lagi inisiatif Jabatan Alam Sekitar (DOE) berkaitan dengan pengurusan e-Sisa isi rumah di Malaysia.

Baca lagi
Responsive image

Resolusi 79

Program ini juga merupakan sahutan SKMM terhadap Resolusi 79 ITU yang diguna pakai di Perhimpunan Penyeragaman Telekomunikasi Dunia (WTSA 12). Resolusi 79 mengalu-alukan Negara Anggota untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk mengurus dan mengawal e-waste bagi mengurangkan risiko bahaya yang berpunca daripada penggunaan peralatan telekomunikasi/ICT.

Baca lagi

Kami Mahu Menggalakkan

Pembuangan dan kitar semula bagi peranti yang tamat jangka hayatnya secara mesra alam dan selamat untuk persekitaran.

Kesedaran terhadap kesan buruk ke atas kesihatan dan persekitaran akibat pembuangan peranti secara tidak berhemah.

Mendidik cara yang anda boleh ambil untuk mengitar semula dan membaik pulih peranti anda.

Mengadaptasi konsep kitaran ekonomi yang membolehkan sisa yang terhasil di negara kita dikitar semula menjadi bahan yang boleh digunakan semula dalam ekonomi tersebut.

Perkembangan Industri Komunikasi dan Multimedia

Responsive image

Penggunaan produk ICT di Malaysia telah berkembang secara pesat.

Menjelang penghujung tahun 2016, terdapat sejumlah 31 juta pelanggan jalur lebar dengan kadar penembusan sebanyak 81.5 bagi setiap 100 isi rumah dan 43.9 pelanggan telefon bimbit dengan kadar penembusan 141.3 bagi setiap 100 penduduk di Malaysia.

Sumber: Jabatan Komunikasi dan Multimedia SKMM

Responsive image

Peralatan elektronik seperti telefon pintar, tablet, komputer riba atau gelang tangan pintar mempunyai tempoh hayat yang pendek.

Purata tempoh hayat telefon bimbit di Malaysia dianggarkan antara 18 hingga 24 bulan.

Sumber: Treehugger

Responsive image

Sekiranya kita mengkaji semula nombor pensijilan SIRIM pada label yang dibeli oleh pengguna, menjelang penghujung tahun 2014 terdapat kira-kira 65.7 juta unit peranti mudah alih yang dikelaskan sebagai e-Sisa.

Apabila jangka hayat penggunaannya tamat, peranti mudah alih tersebut perlu dikitar semula dengan baik untuk melindungi persekitaran dan kesihatan kita.

Sumber: SIRIM

Responsive image

Peningkatan pengguna ICT, pengurangan tempoh penggunaan peranti mudah alih ditambah dengan kurangnya kesedaran untuk mengitar semula dalam kalangan rakyat Malaysia mengakibatkan ribuan telefon dibuang atau disimpan dalam laci setiap tahun di negara ini sahaja.

Bagaimana e-Sisa Mudah Alih Bertindak?

Responsive image

Kumpul peranti mudah alih dan aksesori lama

Responsive image

Masukkan peranti ke dalam kotak pengumpulan di cawangan terpilih

Responsive image

Ejen kitar semula akan mengumpul dan menghantar peranti tersebut ke kilang

Responsive image

Pelupusan dan perlombongan urban yang cekap akan dijalankan di kilang tersebut

Responsive image

Bahan-bahan boleh digunapakai yang dikumpul akan diproses untuk menjadi produk baharu

Terma Penggunaan | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Penafian | Laporan